Neuvontapalvelut

Yritys- ja kiinteistökaupat

Yrityksen tai kiinteistön kaupan ehdot ratkaisevat usein niin myyjän kuin ostajan taloudellisen lopputuloksen. Kaupassa kannattaa käyttää asiantuntijoita, jotta turhilta yllätyksiltä vältytään. Meillä on pitkäaikainen kokemus niin yritys- kuin kiinteistökauppojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Vuodesta 2005 alkaen henkilökuntamme on osallistunut noin 3 miljardin euron yritys- ja kiinteistökauppojen toteutukseen.

Due diligence

Erilaisten yritys- ja kiinteistötransaktioiden yhteydessä suoritetaan lähes aina perusteelliset due diligence – tarkastukset. Nämä kattavat mm. liiketoiminnalliset, taloudelliset ja rahoitukselliset, verotukselliset ja juridiset kysymykset, joita pitää selvittää ennen kaupan toteutusta. Meillä on pitkäaikainen kokemus due diligence – toimeksiantojen toteuttamisesta.

Rahoitusneuvonta

Rahoituksen riittävyys, hinta, takaisinmaksuehdot, vakuuskysymykset jne. ovat keskeisiä kysymyksiä yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja erilaisten kauppojen toteutuksessa. Meidän henkilökunnallamme on pitkäaikainen kokemus talous- ja rahoitusjohtajina toimimisesta niin PK-sektorilla kuin suurissakin organisaatioissa.

Juridinen ja taloudellinen strukturointi

Yrityksen toiminnan aikana tullaan monesti tilanteeseen, jossa joudutaan pohtimaan erilaisia muutoksia niin yrityksen juridisessa ja taloudellisessa rakenteessa kuin sen omistajarakenteessa. Väärin toteutettu rakennemuutos saattaa aiheuttaa vakavia negatiivia seurauksia yrityksen kannattavuudessa ja osakkeenomistajien varallisuusasemassa. Meillä on mittava kokemus niin yritys- kuin omistusrakenteiden muutoksista.