HelBal Ab har i och med företagsförvärvet 31.12.2020 övergått till BDO Ab:s ägo. Mer information hittar du här:

Meddelande

HeLBAL Oy

HelBal Oy erbjuder revisions-, skatte-, rådgivnings- samt utkontrakteringstjänster för den ekonomiska ledningen. Dessutom erbjuder vi omfattande expert- och rådgivningstjänster beträffande den ryska marknaden för finländska företag som har för avsikt att etablera sig i Ryssland och som redan är verksamma där.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska, engelska och ryska.

HelBal Oy har övergått till BDO Oy:s ägo. Läs mer om BDO här